Veilige opvang is de basis

Kinderopvang moet veilig zijn om te voorkomen dat jouw kind zich bezeert of ziek wordt. Daarom wordt jaarlijks bij onze gastouders een risico-inventarisatie uitgevoerd. Met de gastouders worden eventuele risico’s op het gebied van veiligheid en hygiëne per vertrek in kaart gebracht. De acties of afspraken die hieruit voortvloeien worden verwerkt in een actieplan en de gastouder is verantwoordelijk voor deze acties en afspraken. De gastouderbegeleider ziet er op toe dat de gastouder zich aan de gemaakte afspraken houdt.

De GGD inspecteert jaarlijks of het gastouderbureau de risico inventarisatie uitgevoerd heeft. Dat doet zij zowel op het bureau als bij de gastouder thuis.

Daarnaast worden gastouders bij Kroostopvang regelmatig bijgeschoold op het gebied van veiligheid, hygiëne, gezondheid en voeding. De Kroost-gastouder heeft bovendien de beschikking over een kennisbank met daarin artikelen, filmpjes, informatie over deze onderwerpen.

Een gastouder dient te beschikken over een geldig certificaat EHBO bij kinderen.

Alle gastouders en hun meerderjarige huisgenoten beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag, bovendien zijn zij geregistreerd in een persoonsregister dat door Justitie continue gescreend wordt.

Contact

Kinderopvang en jouw kind

Lees verder

Oog voor het unieke kind

Lees verder

Veilige opvang is de basis

Lees verder