06 - 232 312 69          angelique_ronald@live.nl        

Oog voor het unieke kind

Gastouders van Kroostopvang gebruiken Mijn kind Portret om een kind gericht te observeren en hun handelen af te stemmen op het individuele kind en zijn behoeften. Het systeem helpt om antwoorden te vinden op belangrijke vragen als: 'Hoe goed voelt dit kind zich? (welbevinden) en 'Hoe geboeid is het bezig? (betrokkenheid). De mate van welbevinden en betrokkenheid zijn van invloed op hoe een kind zich ontwikkelt.

Tweemaal per jaar vult een gastouder een kindportret in. Dit portret maakt visueel duidelijk hoe het gaat met het kind en geeft een beeld van de stappen die het kind in zijn ontwikkeling heeft gezet. In elk ontwikkelingsgebied zijn er mijlpalen te bereiken maar ieder kind doet dat op zijn eigen wijze. Om het ontwikkelingstraject te kunnen volgen wordt het ingevulde portret vergeleken met de vorige portretten van dit kind. Een kind wordt alleen met zichzelf vergeleken en hij wordt niet getoetst. De gastouder kijkt naar het kind, volgt zijn ontwikkeling en sluit aan bij zijn behoefte.

Contact

Kinderopvang en jouw kind

Lees verder

Oog voor het unieke kind

Lees verder

Veilige opvang is de basis

Lees verder

Gastouderopvang houdt in dat uw kind wordt opgevangen door een gastouder. De gastouder kan in haar of zijn eigen huis de opvang verzorgen terwijl u naar u werk gaat of bijvoorbeeld een studie volgt.

Angelique's Kroostopvang

 

     06 - 232 312 69

  angelique_ronald@live.nl

     Noorderhemweg 47, 2371 EC Roelofarendsveen

    27364794

 

Copyright © 2023 Angelique's Kroostopvang